Platser

Här finns ett urval platser och byggnader i Moskva som åskådliggör Sovjetregimens terror mot den egna befolkningen. Platserna är indelade i olika kategorier och representerar olika delar av makten, förtrycket och terrorn. Platserna och byggnaderna ligger i de flesta fall centralt i Moskva. Under några av kategorierna finns också texter som ger ytterligare bakgrund till ämnet.